header.jpg

 

UTSTÄLLARE

 

K1 Liber
K2 Labmix
K3 Matteappen
K4 Wizkids
K5 Hands-on Science AB
K6 Sagitta
K7 Sagitta
K8  
K9 CASIO
K10 NE Sverige AB
K11 Texas Instruments
K12 Zenit AB
K13 Studentlitteratur
K14 Studentlitteratur
K15 Studentlitteratur
K16  
K17 Studentlitteratur
K18 Askunge Förlag
K19  
K20 Skolverket
K21  
K22 OM- matematik
K23 NCM, Göteborgs universitet
K24 NCM, Göteborgs universitet
K25  
M1  
M2 Beta Pedagog
M3 Majema
M4 Matteappen
M5 UR
M6 Matteappen
M7 Alega
M8  
M9  
M10 Eddler
M11 Natur & Kultur
M12 Sanoma
M13  
M14  
M15  
M16  
M18 Gleerups
M19 Kunskapsmatrisen
Ståbord  
Ståbord  
Ståbord  
Ståbord  
Ståbord  

 

 

KARTOR

 

Om du är intresserad av att vara utställare vänligen kontakta:
Krister Andersson, Umeå Congress
E-post: krister@umea-congress.se
Tel: 090-13 00 35

krister.jpg