header.jpg

 

LÄMNA IN BIDRAG


Matematikbiennalens syfte är att lärare ska få möjlighet att lära av och inspirera varandra. Till Matematikbiennalen finns möjlighet att skicka in bidrag till:

 • Föreläsning
 • Workshop
 • Idéutställning

Intresseanmälan för bidrag kan skickas via webformulär som är öppet här 15 mars - 20 juni 2021. Under oktober/november 2021 meddelas besked om bidrag som antagits.


FÖRELÄSNING läs mer här >>

På en Föreläsning finns möjlighet att i föreläsningsform dela med sig av forskning, projekt eller utvecklingsarbeten från alla stadier – förskola till högskola. Föreläsningar får inte användas till att marknadsföra produkter eller material. En Föreläsning är 50 min lång inklusive utrymme för diskussion och åhörarnas frågor.

Den som deltar med föreläsning erbjuds:

 • avgiftsfritt deltagande vid Matematikbiennalen för en person*
 • kostnadsfri kongressmiddag för en person*
 • kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) för en person*

*Flera föreläsare kan planera och tillsammans genomföra en föreläsning, erbjudandet gäller dock enbart en person. 

WORKSHOP läs mer här >>

Den som organiserar en Workshop förväntas involvera deltagarna i någon form av praktiska övningar och/eller diskussioner, dock inte i syfte att marknadsföra specifika produkter eller material. En Workshop är 50 min lång.

Den som deltar med workshop erbjuds:

 • avgiftsfritt deltagande vid Matematikbiennalen för en person*
 • kostnadsfri kongressmiddag för en person *
 • kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) för en person *

*Flera personer kan planera och tillsammans genomföra en workshop, erbjudandet gäller dock enbart en person. 

IDÉUTSTÄLLNING läs mer här >>

En Idéutställning är en möjlighet att dela med sig av och visa upp utvecklingsarbeten, projekt och undervisningsidéer från alla stadier – förskola till högskola. En idéutställning innebär en ”illustrativ utställning” på en yta ca 3*3 meter. Det finns tillgång till bord och skärmar. En idéutställning ska vara bemannad vid längre pauser. En idéutställning kan vara helt fristående eller kombineras med en Föreläsning, Workshop eller ett Kollegor emellan.

Idéutställare erbjuds: 

 • Avgiftsfritt deltagande vid matematikbiennalen för en person *
 • Kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) för en person *

* Flera personer kan delta i en Idéutställning, erbjudandet gäller dock enbart en person.