header.jpg

 

EN HÅLLBAR KONGRESS


Linnéuniversitetet strävar efter en jämlik och hållbar framtid. Detta lyser även igenom i våra konferenser. Matematikbiennalen är en hållbar kongress, där alla har möjlighet att delta på lika villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik.

Kongressen strävar exempelvis efter att:

  • I största möjliga mån undvika eller minimera trycksaker i samband med marknadsföring, dokumentation och administration.
  • Använda sig av en kongressapp för lagring och kommunikation av viktig information. Kongressprogrammet liksom annan viktig information kring kongressen kommer finnas i appen.
  • Uppmana dig som deltagare att inte dela ut material under kongressen, om det inte är ytterst nödvändigt. Vi kan istället dela ditt material på vår webbsida före eventet eller skicka ut det till deltagarna efter eventet.
  • Använda hållbara deltagarbrickor av hård papp.
  • Tänka på allergiker och därför inte använda starka parfymer under kongressen samt att inte ta med nötter.
  • Ta hänsyn till miljön i val av mat och dryck, samt undvika plast som engångsartiklar och plastflaskor.
  • De hotell som erbjuds i samband med kongressen är upphandlade hotell, där miljökrav är ställda i samband med upphandlingen.