header.jpg

 

FÖRELÄSNING


Intresseanmälan ska innehålla:

  • Titel
  • Målgrupp
  • Sammanfattning (max 500 tecken inkl. mellanslag)
  • Presentation av föreläsaren/föreläsarna (max 500 tecken inkl. mellanslag)
  • En längre presentation av bidraget för bedömning (max 6000 tecken inkl. mellanslag)
  • Eventuella teknikbehov, speciell möblering i lokal etc.


Språket ska vara svenska eller annat skandinaviskt språk. Vid accepterat bidrag publiceras sammanfattningen och presentationen av föreläsaren/föreläsarna obearbetad. Tänk på att deltagarna vid Matematikbiennalen enbart kommer att ha tillgång till denna information när de väljer pass att delta vid. Den längre presentationen av bidraget kommer inte att publiceras utan utgör grund vid urval av bidrag.

Intresseanmälan för föreläsning kommer att behandlas av programkommittén för Matematikbiennalen 2022.
Under oktober månad meddelas via e-post om bidraget antagits.

(Programkommittén förbehåller sig rätten att ställa in föreläsningar vid för få anmälda.)


Även om du tidigare har lämnat in bidrag till tidigare biennal behöver du denna gång skapa en ny användare i inlämningssystemet. Ett påbörjat bidrag går att spara och ändra i systemet så länge du inte tryckt på ”Submit”. Även om du lämnat in bidrag tidigare år behöver du nu skapa en ny användare.