header.jpg

 

Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna,
lärarna, samhället och framtiden

 

Här kan se den livestreamade invigningen, torsdag 31 mars kl. 10.00

 

 

 

Extrainsatt programpunkt:

Ämnesbetyg på gymnasial nivå – hur ser förslag till ämnesplan ut?


Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska införas för gymnasial utbildning. Fram till den 9 maj pågår en remiss för att få in synpunkter på bland annat förslag till ändrad ämnesplan i matematik. I det här passet berättas om principerna för ämnesbetyg, bakgrunden till reformen och hur det förslag till ämnesplan som Skolverket remitterat ser ut. I och med att remissen pågår är fokus för passet att berätta om hur förslaget ser ut och vad som står i konsekvensbeskrivningen för förslaget.

Ta med din lunch, kom och lyssna på Skolverket, torsdag 31 mars 13.15-13.45 i lokal IKEA.

 


Matematikbiennalen 2022, 31 mars-1 april, blir den 22:a upplagan av denna återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige.

Under två dagar fyllda av seminarier, utställningar och workshops ges möjlighet att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag efter den första kongressdagen.

 

 

Inbjudna föreläsare

 

Matematikbiennalen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

hallbaraevenemang-stampel-liten-beskuren-k63b.png