header.jpg

 

Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna,
lärarna, samhället och framtiden


Matematikbiennalen 2022, 31 mars-1 april, blir den 22:a upplagan av denna återkommande kongress
som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige.

Under två dagar fyllda av seminarier, utställningar och workshops ges möjlighet att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag efter den första kongressdagen.

 

Vi följer noggrant utvecklingen kring Covid-19. Vår intention är att genomföra Matematikbiennalen "som vanlig" på ett sätt som följer restriktioner och förordningar och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


ANMÄLAN ÄR NU ÖPPEN!

 

 

 

Inbjudna föreläsare

 

Matematikbiennalen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

hallbaraevenemang-stampel-liten-beskuren-k63b.png